Terugstroombeveiligingen nader toegelicht

Normec Biobeheer > Algemeen  > Terugstroombeveiligingen nader toegelicht

Terugstroombeveiligingen nader toegelicht

Het drinkwater in Nederland behoort tot het beste ter wereld. Om dit te kunnen behouden heeft de Nederlandse overheid wetgeving opgesteld. Deze wetgeving is beschreven in de drinkwaterwet 2012. Hierin staan de verplichtingen beschreven voor waterproducenten, waterleveranciers maar ook voor eigenaren van collectieve drinkwaterleidingnetten. Gezamenlijk dienen zij maatregelen te nemen om te zorgen voor een goede kwaliteit van het drinkwater.

 

Eén van deze maatregelen is het voorkomen van vervuiling van het drinkwater door ‘gevaarlijke toestellen’ die op het drinkwaterleidingnet aangesloten kunnen zijn. De werkgroep Beveiligingstoestellen (WBT) heeft als taak te zorgen voor een uniforme interpretatie en toepassing van de norm NEN-EN 1717 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ en het Waterwerkblad 3.8 ‘Beveiliging (gevaarlijke) toestellen’. In dit artikel zal ingegaan worden op het ontstaan en de werkzaamheden van de werkgroep beveiligingstoestellen (WBT).Tevens komt de verplichte keerklepcontrole aan de orde en worden enkele praktijkvoorbeelden beschreven.