Onderschat uw verplichtingen!

Normec Biobeheer > Algemeen  > Onderschat uw verplichtingen!

Onderschat uw verplichtingen!

Aan het woord is Ruud Hennep van Klimacare BV welke sedert 2001als erkende dienst inmiddels honderden Risico Inventarisaties en beheersplannen (kortweg RAB genoemd) in het kader van legionella beheersing heeft uitgevoerd bij waslocaties. Vanuit zijn kant hieronder een belichting over met name de wasbox exploitaties en de legionella beheersing. Het plaatsen van wasboxen wordt veelal gezien als een relatief eenvoudige wijze om wasservice te bieden. Gedacht wordt dat er weinig personeel voor hulp en toezicht nodig is. Echter door de huidige ARBO – wetgeving en de complexiteit van de installatie komt er toch nog wat bij kijken om de installatie in het kader van ‘good practice’ te exploiteren. In dit artikel zal met name op de wettelijke verplichtingen bij legionella beheersing van wasbox exploitaties eens dieper ingegaan worden.

 

De volgende zaken zijn van belang om een wasboxinstallatie in het kader van ‘good practice’ te exploiteren: – ARBO – wetgeving, – onderhoud installatie. ARBO – wetgeving In de huidige ARBO – wetgeving staan maatregelen omschreven waar een eigenaar van een wasstraat aan dient te voldoen. Hierbij geldt dat de term wasstraat zeer breed gezien moet worden, het geldt dus voor alle vormen van het wassen van voertuigen zoals wasboxen, rollovers, kettingwasstraten, truckwash. Een van de te nemen maatregelen betreft het nemen van maatregelen ten behoeve van de Legionella preventie. Dit is reeds wettelijk vastgelegd sinds 2004 in: Beleidsregel 4.87 Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën.