Nieuwe werken belast binnenmilieu

Normec Biobeheer > Algemeen  > Nieuwe werken belast binnenmilieu

Nieuwe werken belast binnenmilieu

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het werken in kantoren. Verschillende factoren hebben hier een bijdrage aan geleverd, waaronder nieuwe technologieën, verandering in samenstelling beroepsbevolking, economische crisis en mobiliteitsproblemen. De veranderingen hebben geleid tot het reduceren van het aantal gebruikte vierkante meters voor kantoorwerk. Hierbij is het aantal werknemers nagenoeg gelijk gebleven. Dit leidt tot een grotere belasting van het aantal beschikbare vierkante meters kantoorruimte.

 

De economische crisis heeft echter geleid tot het nemen van diverse maatregelen tot besparen. Een van de voor het binnenmilieu belangrijkste besparing is wel het korten op de uitgaven voor de schoonmaak van de kantoren. De combinatie van het besparen op de schoonmaak in combinatie met het intensievere gebruik van de beschikbare ruimten leidt tot een te grote belasting op het binnenmilieu. Opgemerkt dient te worden dat de eerder beschreven situatie ook een licht positieve invloed op het binnenmilieu kan hebben, het voeren van een clean-desk policy wordt bijvoorbeeld door het gebruik van flexplekken erg eenvoudig.