Legionellapreventie: het hoe, wat en waarom

Normec Biobeheer > Algemeen  > Legionellapreventie: het hoe, wat en waarom

Legionellapreventie: het hoe, wat en waarom

Voor velen is het begrip legionella nieuw en onbekend. Hierdoor ontstaan er een hoop spookverhalen en onwaarheden over deze bacterie en de bijbehorende wetgeving. Door u meer bekend te maken met deze bacterie, kunt u deze verhalen in een goed perspectief plaatsen. Het artikel zal ingaan op de algemene kenmerken van de legionellabacterie, de bestaande wetgeving inzake de legionellapreventie, wie er verantwoordelijk voor is en wie de gebouwbeheerder daarbij behulpzaam kan zijn.

 

Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50 °C, in water dat stilstaat (bijvoorbeeld in leidingen die weinig gebruikt worden), en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn. De bacterie kan een ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken. Besmetting vindt plaats via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aërosolen) die door verneveling van water in de lucht kunnen komen, bijvoorbeeld bij het douchen. Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op, waarvan er enkele tientallen overlijden. Daarnaast houden veel patiënten hier chronische klachten aan over.