Normec Biobeheer enige accreditatie legionella analyse afvalwater

Normec Biobeheer > Algemeen  > Normec Biobeheer enige accreditatie legionella analyse afvalwater

Normec Biobeheer enige accreditatie legionella analyse afvalwater

Normec Biobeheer is het eerste en enige laboratorium in Nederland dat conform NEN-EN-ISO 19458/NEN-EN-ISO 11731 is geaccrediteerd voor monstername én analyse van Legionella in Afvalwater. Heel belangrijk, nu er steeds meer aandacht is voor de rol van afvalwaterzuiveringsinstallties bij het risico op legionella.

 

Legionellarisico’s van afvalwater

Volgens onderzoek van het RIVM vormt 18% van de industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties een risico en 4% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Uit het onderzoek blijkt dat verschillende risicofactoren de groei van legionella in afvalwater bevorderen. Maatregelen kunnen ervoor zorgen dat minder legionellabacteriën uit de beluchtingstank vrijkomen en de AWZI verlaten.

 

Geaccrediteerde analyse afvalwater; als enige in NL

Normec Biobeheer is het enige laboratorium in Nederland dat is geaccrediteerd voor monstername én analyse van Legionella in Afvalwater. De analyse van afvalwater op Legionella is een vak apart, omdat het veel meer verschillende micro-organismen bevat dan drinkwater. Om “bijgroei” te reduceren ondergaat het afvalwater zowel een temperatuurbehandeling als een zuurbehandeling. Vervolgens brengen we het monster op kweekmedia waar meerdere gerichte antibiotica aan zijn toegevoegd.

 

>> Meer over onze werkwijze Analyse afvalwater