Microbiologische lucht & oppervlak onderzoek

Normec Biobeheer > Diensten > Microbiologische lucht & oppervlak onderzoek

Microbiologische lucht & oppervlak onderzoek

 

Wat houdt het in?

Het nemen en analyseren van microbiologische binnenmilieu monsters (zowel van lucht als oppervlakken) welke onderzocht worden op de aanwezigheid van (schadelijke) bacteriën, schimmels en gisten. Dit microbiologische onderzoek kan worden aangevuld met fysische metingen waaronder: temperatuur-, relatieve luchtvochtigheid- en koolstofdioxidemetingen.

 

Waarom is het noodzakelijk?

Micro-organismen zijn alom aanwezig zowel in de buitenlucht als op de werkplek. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat het aantal micro-organismen in de lucht sterk toeneemt, denk hierbij bijvoorbeeld aan slecht onderhoud van de Luchtbehandelingkast of onvoldoende schoonmaakonderhoud van de werkplek. Te hoge aantallen micro-organismen in de lucht kan leiden tot verschillende klachten en in enkele gevallen tot ziekte. Door het opsporen kan inzicht worden gekregen over de luchtbehandelingsinstallatie, het ventilatie kanaal en/of de werkplek. De fysische metingen geven onder andere inzicht over de instelling van het klimaatsysteem en eventueel daaruit voortvloeiende klachten.

Hoe wordt het uitgevoerd?

De microbiologische bemonstering van de lucht vindt plaats met behulp van een airsampler. De monstername en analyse hiervan wordt verricht onder accreditatie, Normec BioBeheer is een geaccrediteerde laboratorium met nummer L281. Aanvullend kan ook bijvoorbeeld de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2. Deze analyses vallen niet onder de accreditatie.

 

De microbiologische bemonstering van oppervlakken vindt plaats door middel van een contactafdruk. Ook hierbij vallen zowel het nemen van de monsters als de analyse hiervan onder de accreditatie.

 

Omdat Normec Biobeheer volledig onafhankelijk te werk gaat is het ook mogelijk dat monsters, die genomen zijn door opdrachtgevers, aangeleverd worden bij het laboratorium. De monstername valt dan niet onder de accreditatie maar de analyse wel.

Geheimhouding en externe beïnvloeding medewerkers

Normec BioBeheer werkt geheel onafhankelijk. Alle medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingplicht. Alle onderzoeken worden nauwkeurig en betrouwbaar uitgevoerd en de uitkomsten worden gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Tevens hebben alle medewerkers een document getekend, waarin aangegeven is dat zij niet toegeven aan externe beïnvloeding.

 

Hoe snel wordt er gerappoteerd?

Normec BioBeheer is als een van de weinige laboratoria in Nederland in het bezit van een zogenaamde MALDITOF. Hierbij wordt de identificatie van de micro-organismen uitgevoerd op basis van eiwitten. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op ten opzichte van de traditionele identificatie methodes. De resultaten van het onderzoek worden in een analyserapport verwerkt en schriftelijk (per e-mail) gerapporteerd, uitsluitend aan de opdrachtgever en/of door principaal aan te geven vervanger.

Schakel Normec BioBeheer in voor uw Lucht & Oppervlak onderzoek

Kortom, vele mogelijkheden om de kwaliteit van uw water te onderzoeken. Daarbij komt dat Normec BioBeheer u kan assisteren bij de oplossing. Bent u nieuwsgierig naar wat Normec BioBeheer voor u kan betekenen? Voor meer informatie kunt u bellen met +31 880 062 500 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier.