Lood in drinkwater analyse

Normec Biobeheer > Diensten > Lood in drinkwater analyse

Lood in drinkwater analyse

 

In woningen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen aanwezig zijn. In Nederland gaat het om ongeveer 100.000 tot 200.000 woningen. Hierdoor kan er lood in uw drinkwater komen. Oók bij nieuwe leidingen in nieuwbouwhuizen kan tijdelijk lood in het drinkwater terecht komen. Vermoedt u dat er in uw gebouw of woning lood in het drinkwater zit? Dan kunt u dit laten onderzoeken door Normec Biobeheer.

Schadelijkheid van lood in drinkwater

Loden deeltjes in het drinkwater kunnen slecht zijn voor de gezondheid, met name voor zwangere vrouwen, zuigelingen en jonge kinderen. Langdurige blootstelling aan hogere concentraties lood kan het leervermogen van kinderen negatief beïnvloeden. Bij ouderen vergroot het de kans op hart- en vaataandoeningen. Sinds 2000 is de norm voor lood in drinkwater 10 microgram per liter water. Als er loden waterleidingen aanwezig zijn, kan het drinkwater die norm overschrijden.

 

>> Meer informatie lood in drinkwater

Hoe herken ik loden leidingen?

Lood in water testen

Vermoed u als beheerder of bewoner de aanwezigheid van loden leidingen in uw gebouw, complex of woning? Dan kunt u dit door ons laten testen. Veilig en gezond drinkwater is immers van levensbelang!

Normec BioBeheer is volledig gecertificeerd voor het nemen van watermonsters van lood in water. Wij analyseren de watermonsters direct in ons geaccrediteerde laboratorium. Hierdoor heeft u snel duidelijkheid over de mogelijke aanwezigheid van looddeeltjes in uw drinkwater. Zodat u weet of u loden leidingen snel moet vervangen.

Woningcorporaties en lood in drinkwater
Ook als woningcorporatie kunt u te maken krijgen met lood in drinkwater, doordat er nog loden (toevoer)leidingen aanwezig binnen uw vastgoedportefeuille. Uiteraard wilt u dan zo snel mogelijk duidelijkheid voor de gebruikers. Normec BioBeheer kan alle benodigde watermonsters nemen en direct laten analyseren door ons eigen laboratorium. Voor de wijze van monstername (passend protocol, locaties) houden we rekening met de aanwezige kennis over het leidingnetwerk en het doel van het onderzoek. Daarbij houden we ons strikt aan de protocollen en eisen van de Raad van Accreditatie.

Houdt u ook informatiebijeenkomsten voor bewoners? Desgewenst zijn we met diverse medewerkers aanwezig om vragen van bewoners goed te beantwoorden vanuit onze technische expertise. Zodat we iedereen op een persoonlijke manier uitleg kunnen geven over de monstername, -analyse en consequenties van de uitslag.

 

>> Meer over testen lood in drinkwater voor Woningcorporatie Ymere