Desinfecteren luchtbehandelingskast onzinnig?

Normec Biobeheer > Algemeen  > Desinfecteren luchtbehandelingskast onzinnig?

Desinfecteren luchtbehandelingskast onzinnig?

Het desinfecteren van een luchtbehandelingskast wordt vandaag de dag nog steeds met argwaan bekeken. Het waarom van deze werkzaamheden is niet bij een ieder bekend. In dit artikel zal getracht worden meer duidelijkheid over het nut van deze werkzaamheden te geven.

 

In veel gebouwen is een luchtbehandelingssysteem de bron van schone en verse lucht. Een luchtbehandelingssysteem is opgebouwd uit een luchtbehandelingskast en een luchtkanalenstelsel. De toepassing van een luchtbehandelingssysteem kan zeer divers zijn, waardoor de opbouw van een systeem sterk afhankelijk is van de beoogde toepassing. Enkele van de verschillende toepassingen zijn:

  • het ventileren van een gebouw (bv. scholen),
  • het ventileren en conditioneren van een gebouw (bv. kantoren, hotels),
  • het aanvoeren van steriele en geconditioneerde lucht (bv. operatiekamer, cleanroom).

 

Bij de eerstgenoemde toepassing dient het systeem primair om verse lucht aan te voeren in het gebouw, bij de laatstgenoemde toepassing dient de lucht verregaand gereinigd en geconditioneerd (temperatuur en luchtvochtigheid) te worden waardoor de complexiteit van de systemen sterk kan verschillen.