november 2018

Normec Biobeheer > 2018 > november

Nieuwe werken belast binnenmilieu

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het werken in kantoren. Verschillende factoren hebben hier een bijdrage aan geleverd, waaronder nieuwe technologieën, verandering in samenstelling beroepsbevolking, economische crisis en...

Read More

Terugstroombeveiligingen nader toegelicht

Het drinkwater in Nederland behoort tot het beste ter wereld. Om dit te kunnen behouden heeft de Nederlandse overheid wetgeving opgesteld. Deze wetgeving is beschreven in de drinkwaterwet 2012. Hierin...

Read More

Dring het ziekteverzuim in uw bedrijf terug

De laatste onderzoeken tonen aan dat het ziekteverzuim in België blijft stijgen. Het afgelopen jaar zijn zelfs de hoogste cijfers ooit genoteerd, volgens SD Works1.   Ziekteverzuim verschilt sterk per sector De sterke stijging...

Read More